top of page

eTTuDan oru toLai - Lyrics

eTTuDan oru toLai

raagam: dvijAvanti


Aa:S R2 M1 G3 M1 P D2 S Av: S N2 D2 P M1 G3 M1 R2 G2 R2 S N2 D2 N2 S

taaLam: Adi Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

eTTuDan oru toLai. rAgA: dvijAvanti. Adi tALA. Arunagirinathar.

1: eTTuDan oru toLai vAyAi adu pashumaTkalam iruvinai tOyA mighu piNi iTTiDai sheyavoru pOdAghilum uyir nilaiyAgha caraNam 2 eppaDi uyar gati nAm Eruvadena eTpagirinum idu OrAr tama tamadh iccaiyin iDar uru perAshai koL kaDal adilE vIzh caraNam 3 muTTar kaNeriyinil vIzhA taDaloDu muppadin arubadin mElAm aruvaru muTrudal arivaru jnAnOdaya oLi veLiyAga caraNam 4 mugguNamadu keDa nAnA enavaru muddirai azhi tara ArAvamudana muttamizh teri kani vAyAl aruLuvadh-oru nALE caraNam 5 dhiTTena edir varu mA kALiyinoDu dhikkiTa tarikiTa dhittOm ena oru cittira veghu vidha vAdADiya pada malarALan caraNam 6 ceppugavena munam OdAd-uNarvadu cirsukha paraveLi IdE ena avar dekSaNa shevi tanilE bOdhanai aruL gurunAthA caraNam 7 maTTara amarporu sUrAdhipan uDal poTTezha muDugivai vElAl eri tarum arpuuta marakata mA tOghaiyil naTamiDuvOnE caraNam 8 vajra karatala vAnOr adhipati porppuru karipari tErOd azhagura vaittiDu marumaghanE vAzh amarargaL perumALE

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page