top of page

ettanai janmam eDukkavum - Lyrics

ettanai janmam eDukkavum

raagam: dhanyAsi


Aa:S G2 M1 P N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S

taaLam: Adi Composer: DEshika Vinaayakam PiLLai Language:

pallavi

ettanai janmam eDukkavum Ezhai nAn Edum tayangEnayyA ayyA Edum tayangEnayyA

anupallavi

bhaktiyOd-un pAdam pADip-paNindiDum bhAggiyam vAikkumenil innum

caraNam AgAda guNamennai aNDAmal aNugAmal ATSi purindiDAmal nI kAvalAi vandaden nenjattavisEri nittamum tangi angE EkAdhipatiyAga arasALa en mIdirangi aruLa vA enil nAgAdhipan tAngu nArAyaNA ranganAthA karuNAkarA innum

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page