top of page

ennattukkinda - Lyrics

ennattukkinda

raagam: khamAs


Aa:S M1 G3 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: Adi Composer: Ghanam Krishna Aiyyar Language:

pallavi

ennattukkinda EkADam sheigirIr engaL saundara rAjagOpAlarE

anupallavi

tannaittAn arinda pErukku nIruNDu sakalamum tiruvaDi mahimaiyE kannattaik-kaDittup-pinnalai shuzhaTrik-karutta kumAri enrennai mayakkiyE

caraNam 1 niSTai tavarumA nEmam tavarumA nIti tavarumA shrI rAma rAmA naSTamenna umakkonrum kuraivillai paTTap-paghalum oTTAram oTTiyE caraNam 2 evvidham sheidAlum ennatAn shonnAlum eppOdu pArttAlum kaivalyam tAnaDi ivvidhamAghavE krpai sheidAlum sAmi avvidham aDA piDi sheyyalAmODi caraNam 3 shakkandam sheidAlum sambandham sheidAlum sambhOgam sheidAlum muttu vElar mAman veTkamAghum paDi en manadai shokkip-pakkuvamAghavE takkapaDi sholli

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page