top of page

ennA nI kAya - Lyrics

ennA nI kAya

raagam: durgA


Aa:S R2 M1 D2 P D2 S Av: S D2 P M1 R2 S

taaLam: Adi Composer: Ashok Madhav Language:

pallavi

ennA nI kAya. rAgA: durgA. Adi tALA. Ashok Madhav. P. ennA nI kAya bEkO dInarakSakA shrInivAsA

anupallavi

ninna dhyAna sadA mADuve nInE gati endu nambi

caraNam ahi rAja shayanA dEvA nI bahu janarige bhAgya shirOmaNi mahima ninadu pOgaLuve mAhAlakSmi pati bharani sannuta

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page