top of page

endat-tighaiyinum - Lyrics

endat-tighaiyinum

raagam: malAyamAruta


Aa:S R1 G3 P D2 N2 S Av: S N2 D2 P G3 R1 S

taaLam: Adi Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

endat-tighaiyinum. rAgA: malAyamAruta. Adi tALA. Arunagirinathar.

1: endat-tigahiyinum malaiyinum uvariyin endap-paDiyinu-mukadinum uLa bala enda shaDalamum uyiriyai piraviyin uzhalAdE caraNam 2 inda shaDamuDan uyir nilai pera naLinam pork-kazhaliNaigaLil marumalAr koDu en chittamu-manamurugi nal shrutiyin muraiyODE caraNam 3 sandit-arahara shivashiva sharaNena kumbiT-iNaiyaDi avaiyena talaimisai tangap-puLakitam ezha iru vizhi punal kuDi pAya caraNam 4 champaik-koDiyiDai vibhudaiyin azhagu mun anDat-tirunaTamiDu sharaNazhagura santa sabhai tanil enaduLam urugavum vAruvAyE caraNam 5 tom tat-tikukuta takukuta dhimihdhimi tam tat tanatana DuDuDuDu dhama dhama tunga dishai malai uvariyum aruga salAri bhEri caraNam 6 tunra shilai maNi khala khala khalinena sinda surAr malarayan marai pugazh tara tunbuTravuNargaL namanula kuraviDu mayil vElA caraNam 7 gandha shaDai muDi kanal vaDi vaDalaNi endaik-kuyirenu malai maghaL marakata gandhap-parimaLa dhanagiri umai aruL iLaiyOnE caraNam 8 kanjap-padam ivAr tirumaghaL kulamaghaL ampork-koDiyiDai puNarari maruga nal gandhap-pozhil tigazh gurumalai maruviya perumALE

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comentarios


bottom of page