top of page

endan shaDAl - Lyrics

endan shaDAl

raagam: shahAnA


Aa:S R2 G3 M1 P M1 D2 N2 S Av: S N2 S D2 N2 D2 P M1 G3 M1 R2 G3 R2 S

taaLam: t/Eka Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

endan shaDAl. rAgA: shahAnA. t/Eka tALA. Arunagirinathar.

1: endan shaDal angam pala bhangam paDu dondangaLai enrum tuyar ponrum padi orunALE caraNam 2 inbam taru sempon kazhalundum kazhal tandum pinai enrum paDi bandham keDa mayilEri caraNam 3 vandum pracaNDam bagiraNDam bhuvi engum dishai maNDum paDi ninrum shudar oLi pOlum caraNam 4 vanjam kuDi koNDum tirinenjandugaLenrum koLum vaNDan tamiyanran bhavam ozhiyAdhO caraNam 5 tandanthana dhin dhin dhimi enrum pala sancam koDu tanjam puri konjum shiru maNiyAram caraNam 6 candam dhoni kaNDum bhuja lankan shivanamban pati shambum tozha ninrum dinam viLaiyADum caraNam 7 kandan guhanenran guruvenrum tozhum anban kavi kaNDuindiDa anranboDu varuvOnE caraNam 8 kaNDin kani sindum shuvai pongum punal tam kunjunai kandan kuDiyin tangiya perumALE

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page