top of page

ellaiyillA dharmam - Lyrics

ellaiyillA dharmam

raagam: kAmbhOji


Aa:S R2 G3 M1 P D2 S Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S N3 P D2 S

taaLam: Adi Composer: K.S.Minakshisundaram Pillai. Language:

pallavi

ellaiyillA dharmam sheidinburuvAr engaL ceTTinATTarasar aNNAmalaiyAr

anupallavi

nalla kAriyangaL yAvaiyum tanadena nADi ulaginil tEDit-tEDi dinamum sheidAr

caraNam 1 tillai naTarAjar kOyil tiruppaNiyum tEvArap-pATha sAlai anna catramum nalla malargaL tarum nandavanamum nAnilattOrum kaNDu pugazhndu koNDADa caraNam 2 pal kalaik-kazhagam aNNAnalai nagaril paNbuDanE amaittup-pArinil sirappuTrAr vellum isaikkalaiyum vIru peTrOngiDa vENDi mudal mudal amaittup-pugazhum peTrAr

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page