top of page

edir oruvar - Lyrics

edir oruvar

raagam: hamsAnandhi

taaLam: hamsAnandhi. Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

edir oruvar. rAgA: hamsAnandhi. angatALA. Arunagirinathar.

1: edir oruvar ilai ulagil ena alagu silugu virudiTTu kriyaikkE ezhundu pArin caraNam 2 iDai uzhalva shuzhalu vana samaya vidha sakala kalai eTTeTTum eTTAda mantra vALAl caraNam 3 vidhi vazhiyin uyir kavara varu koDiya yamapaDarai veTTit-tuNit-tANmai koNDu nIpam caraNam 4 viLavinil iLaidaLavu kuvaLai kamazh pavaLa nira veTcit-tiruttAL vaNanguvEnO caraNam 5 tithi pudalvaroDu porudu kurudi nadi muzhugi oLir cekkac-cevattEru shen kai vElA caraNam 6 shikharagiri tagara viDu muruva marakata kalaba citrak-kaghattErum embirAnE caraNam 7 mudiya patinoru viDaiyar muDugu vana pari gagana muTTac-celuttAr iraNDu tErar caraNam 8 mozhiyum iru ashvinigaL iru sadu vidha vasuvenu muppattu muddEvar tambirAnE

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page