top of page

eddishaiyum pOTrum - Lyrics

eddishaiyum pOTrum

raagam: mOhana


Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S

taaLam: Adi Composer: M.M.DanDapaaNi DEshikar Language:

pallavi

eddishaiyum pOTrum muttayya vaLLalai enrenrum vAzhttiDuvOm ulagil

anupallavi

muttiyaLikkum tillai mUvAyirvar tozhum attan tiruvaDiyai anudinamum ninaindu

caraNam 1 naNbariDattinilE nayavuraigaL pagharvAr nANALum vANibattaip-pENiyE kAttiDuvAr anbar uLLattinilE anbu mazhai pozhivAr AlvinaiyODu nallATSigaL sheidiDuvAr caraNam 2 aNNAmalai arashar Atriya toNDinaik-kaNNAgavE madittuk-kAriyam sheibavar paNNAr tamizhishaiyil pAlum tEnum kalandu pAril uLLOrgaL uNNap-paNbuDanE aLittu caraNam 3 vAzhga avar guNangaL vAzhga manaivi makkaL vAzhga uDan pirandAr vAzhga arangaLellAm shUzhga perum shelvam shuTramum naNbargaLum vAzhga vAzhga enru pallANDugaL vAzhga enru

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page