top of page

durgAlakSmi sarasvati - Lyrics

durgAlakSmi sarasvati

raagam: Arabhi


Aa:S R2 M1 P D2 S Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: rUpaka Composer: E.S.Sankaranarayana Iyer Language:

pallavi

durgAlakSmi sarasvati tuyar tIrttaruL parAshakti

anupallavi

svargAdipartAnavar mAnavar svatantram pera mUvarum nirantaram tozhum

caraNam shakti enna dhanan adenna sakala kalaigaL tAnumenna sAlavum shankaranAraNan santatam magizhndu bhaktiyODundan mEl pAmaNI mAlaigaL paNburappUTTi pArttiru kaNgaL kuLira sIrATTi pArinil vAzhndiDa aruL sImATTi

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

댓글


bottom of page