top of page

dinamaNi sArngapANi - Lyrics

dinamaNi sArngapANi

raagam: hamsanAda


Aa:S R2 M2 P D3 N3 S Av: S N3 D3 P M2 R2 S

taaLam: anga Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

dinamaNi sArngapANi. rAgA: hamsanAda. anga tALA. Arunagirinathar.

1: dinamaNi sArngapANi ena madiL nIndu sAla dinakaran Eynda mALigaiyil Aram caraNam 2 sezhumaNi sErnda pIdigaiyil isai vAinda pAdal vayiriyar sErndu pAda iru pAlum caraNam 3 inavaLai pUNkai yAr kavariyida vEindu mAlai puzhugagil sAndu pUsi arasAgi caraNam 4 inidiru mAndu vAzhum iruvinai nInDa kAyam orupiDi sAmbalAgi viDalAmO caraNam 5 vanacararEnga vAna mugaDura Ongi Ashai mayiloDu pAngi mArgaL arugAga caraNam 6 mayiloDu mAngaL shUzha vaLavari vEngai Aghi malai misai tOnru mAya vaDivOnE caraNam 7 ghana samaN mUngar kOTi kazhumisai tUnga nIru karuNaikoL pANDi nADu peravEdak- caraNam 8 kavi taru kAnta bAla kazhumala pUnda rAyakavuNiyar vEnda dEvar perumALE

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page