top of page

dhIm tadhIm tanana - Lyrics

dhIm tadhIm tanana

raagam: hamsAnandi


Aa:S R1 G3 M2 D2 N3 S Av: S N3 D2 M2 G3 R1 S

taaLam: Adi Composer: G.N.Baalasubramaniam Language:

pallavi

dhIm tadhIm tanana tiranA tiranA udana tanana tanOm tanana nAdhrutAni

anupallavi

tom dhru tAni tom dhrudhirutAni tom tarikiTa taka dhittillAna tAmkiTa jham tillAnA tAmkiTa jham tAmkiTajham

caraNam engum nirainda EkamAna nitya mangaLAkAra shrI mahA tripura sundari shiva manOhari shankari santatam karuNai tandaruLa vENum (sholkaTTu) tAm tadhimi dha ga ni , dha ma ga jhaNutari dhitlAm sA sa ni dha ni nI tlAm kiTatOm tlAm kiTatOm

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page