top of page

dhIm tadaradhIm tadara (t) - Lyrics

dhIm tadaradhIm tadara (t)

raagam: rEvati


Aa:S R1 M1 P N2 S Av: S N2 P M1 R1 S

taaLam: Adi Composer: K.J.Govindarajan. Language:

pallavi

dhIm tadaradhIm tadara dhImta dhiranA dhiranA dhiranata

P: dhIm tadaradhIm tadara dhImta dhiranA dhiranA dhiranata A: nAdhiru dhiru tAni tom dhiru dhiru tAni taNam takiTajham tanatajham jhaNutajham dhitlAm dhitlAm jhaNukiTa dhimikiTa jhanukiTa dhimikiTa (twice) dhitlAm dhitlAm jhaNukiTa dhimikiTa dhitlAm dhitlAm jhaNukiTa dhimikiTa (conclude with the following shlOka from krSNa karuNAmrtam) shAntAkAram bhujaga shayanam padmanAbham surEsham vishvAdhAram gagana sadrsham mEghavarNam shubAngam lakSmIkAntam kamala nayanam yOgibhIr dhyana gamyam vandE viSNum bhavabhaya haram sarvalOkaikanAtham

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Σχόλια


bottom of page