top of page

dhavaLa rUpa - Lyrics

dhavaLa rUpa


Aa:S G2 R2 G2 M1 P D2 P N2 S Av: S N2 D2 P M1 G2 R2 S

taaLam: Adi Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi


dhavaLa rUpa sarasvati indirai rathi pulOmasai krithttikai rambhaiyar samukha sEvita durgai bhayankari bhuvanEsai sakala kAraNi satti parampari himaya pArvati rudri niranjani samaya nAyaki nishkaLi kuNdali emadAyi shivai manOnmaNi shir sukha sundari gauri vEdavi dakSaNi ambikai tripuraiyAmaLai arpoDu tandaruL murugOnE shikhara gOpura cittira maNTapa makara tOraNa ratna alankrta thirisirAmalai appar vaNangiya perumALE

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page