top of page

dharaNi misai - Lyrics

dharaNi misai

raagam: amrtavarSaNi


Aa:S G3 M2 P N3 S Av: S N3 P M2 G3 S

taaLam: anga Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

dharaNi misai. rAgA: amrtavarSaNi. (khaNDa naDai) anga tALA. Arunagirinathar.

1: dharaNi misai anaiyiniDa vundiyin vandugun tuLi payaru kazhal iniya andamum koNDadin tashai udira niNa niraiya angamun tanga onbadu vAyum caraNam 2 taru karamoDiniya padamum koDam onbadum perugi oru padin avani vandu kaNDanbuDan tanayan ena naDai pazhagi mangai tan singiyin vashamAghi caraNam 3 tirigi uDal vaLaiya naDai tanDuDan shenru pin kiDai enavu maruvi manai mundi vand-andhakan sidara uyir piNam enave maindarum bandhuvum ayarvAghi caraNam 4 jaDam idanai eDum eDuminenru koND-anbuDan shuDalai misai eriyinida vendupin cintiDun jananam idu tavira iru daNDaiyum koNDa painkazhal tArAi caraNam 5 seruvedirum asurar kiLai manga engengaNum kazhu garuDan ayanamiDu kaNDukoN Dambaram tiriya mighu alakaiyuDan vengaNan tangaLin magizhvAghi caraNam 6 sina asurar uDalamadu tinru tindr-inbudan Dumu DumuDa Dumu DumudDa DuNDuDuN DuNDuDuNDimilai parai muzhavu tuDi pampaiyum sangamun tavamOda caraNam 7 sara varisai viDu kumara aNDar tam paNDurum siraiyai viDa varu muruga enru vand-indiran caturmukhanum aDi parava maNDu venjam porum kadirvElA caraNam 8 jagamuzhudum aDaiya amud-uNDiDum koNDalun teri ariya muDiyin aravangaLum tingaLum jalam idazhi aNiyum oru shankaran tandiDum perumALE

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page