top of page

dharalO vErevaraiyA - Lyrics

dharalO vErevaraiyA

raagam: shahAnA


Aa:S R2 G3 M1 P M1 D2 N2 S Av: S N2 S D2 N2 D2 P M1 G3 M1 R2 G3 R2 S

taaLam: k/aTa Composer: Chitravina Ravikiran Language:

pallavi

dharalO vErevaraiyA dAsharathi dayAnidhi rAmA

anupallavi

paralOka phala prada parAmukamElarA pAvana

caraNam avani sutA manOhara akaLanka ajaya Agama vinuta pavana sutAvanAghana prakAsha jita ravi shashi vadana dhIm tanana dhIm (panca rAga tALa jati mAlikA tillAnA. Chitravina Ravikiran.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page