top of page

dEham ippaDium - Lyrics

dEham ippaDium

raagam: saurASTra


Aa:S R1 G3 M1 P M1 D2 N3 S Av: S N3 D2 N2 D2 P M1 G3 R1 S

taaLam: cApu Composer: GOpaalakrishna Bhaaratiyaar Language:

pallavi

dEham ippaDium akkiLaikka vENDiyadenna teriya shollum ayyA

anupallavi

nAgAbharaNam pUNDa naTarAjarE Ezhu lOkAdipatiyAgi bhOgabhOgyam Iyum

caraNam 1 dAhamuDanE nanjaik-kuDittadAl iLaittadO tArukA vana muni shApattAl iLaittadO mOhini vaDivaik-kaNDODaiyil iLaittadO mUtta maghanaiyuTrup-pArttAl iLaittadO caraNam 2 malai maghaL shivakAmi maruviyE iLaittadO vayiru pasikkudenru vADittAn iLaittadO talai nerungavE sumai sumandadAl iLaittadO candranai shaDaiyil dharittadAl ilaittadO caraNam 3 vallamai pEsiyE vAdADi iLaittadO vAri sAmbalaip-pUsi veLuttadAl iLaittadO tillai vana shUDu tAkkiyE iLaittadO dinamum ippaDiyE kUttADiyE iLaittadO caraNam 4 erukkam pUmAlaiyai dharittadAl iLaittadO Erkkum sOruDanukk-ErkkAmal iLaittadO paravai vITTil tUdu senru tAn iLaittadO bAlakrSNan tozhum pAdanE AnAlum

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page