top of page

daya jUDavayya ninnE dalaci (pv) - Lyrics

daya jUDavayya ninnE dalaci (pv)


Aa:S M1 P D2 N2 D2 S Av: S N2 D2 P M1 S

taaLam: Adi Composer: Chitravina Ravikiran Language:

pallavi

daya jUDavayya ninnE dalaci karagiyunnAnu

anupallavi

bhayamu dIrpavayyA gOpAla pAvana ravi shashi pAlA (ciTTasvara sAhitya) dAnava gaNahatA suguNa varadAyaka sucarita sura naranutA dinakara sudhAkara nayana dAsajana hita tAmasamEla

caraNam nannElukOrA mAdhava 1: ninnE kOri valaci vacciyunnAnu caraNam 2 budhAdinuta padAmbuja ramAraEda sAra caraNam 3 sumukha gajamukha shuka sanaka kamalabhava sharavaNabhava naTana rasika umA sahita purahara paramashiva sakala munijana mahita kari varada kalusha hara caraNam 4 sAgara shayana parama dayA sAgara yadukula tilaka vara sArasa vadana nIku sari galadA ipuDu nanu gUDarA surAri vinAsha subhakta samEta samAna rahita idi nyAyamA rArA samayamidE vIrA sama bhuvanAkAra moralu vini

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page