top of page

dashaiyAghiya - Lyrics

dashaiyAghiya

raagam: kIravANi


Aa:S R2 G2 M1 P D1 N3 S Av: S N3 D1 P M1 G2 R2 S

taaLam: Adi Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

dashaiyAghiya. rAgA: kIravANi. Adi tALA. Arunagirinathar.

1: dashaiyAghiya kaTraiyinAl muDiyat talai kAlaLa oppanaiyAyE caraNam 2 taDumArudal shaTroru nAL ulagil tavirA uDalattinai nAyEn caraNam 3 pashu pAshamum viTTu arivAl ariyappaDu pUraNa niSkaLamAna caraNam 4 pati bhAvanai uTru anubhUtiyil appaDiyE aDaivittaruLvAyE caraNam 5 asalEsurar puttranE guNadikk-aruNOdaya muttamizhOnE caraNam 6 akhilAgama vittaganE tugaLaTrar vAzh vayalittiru nAthA caraNam 7 kashi vAridayattamirtE madhupak-kamalAlayan maittuna vELE caraNam 8 karuNAkara sadguruvE kuDagirk-karuvUr azhagap-perumALE

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page