top of page

dasha shata daLa - Lyrics

dasha shata daLa

raagam: hamsanAda


Aa:S R2 M2 P D3 N3 S Av: S N3 D3 P M2 R2 S

taaLam: Adi Composer: G.N.Baalasubramaniam Language:

pallavi

dasha shata daLa sarOjAsanE tridashAdi trimUrti vandya pAvanI

anupallavi

dasha dishAmOda tAmbUla smitAnanE dishakara prEma dIpita shubhAnganE

caraNam shashadhara kOTi prabhAkari sundari dasah kaNTha damana divya sOdari VishadAcalakula vimala lalAmE vishvEshvara vAma vimarsha dAmE

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page