top of page

dAmOdara kEshava (lng) - Lyrics

dAmOdara kEshava (lng)

raagam: shuddhasAmanta

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


dAmOdara kEshava trivikaramurErE sAdhAraNa gAndhAra kaishika svara itara shuddha ArOha ga ni varjita avarOha niSADa varja madhya rAga sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta hanumattODi mEla janita shuddhasAmanta rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page