top of page

cintayAmi ratnAngIm - Lyrics

cintayAmi ratnAngIm

raagam: ratnAngi


Aa:S R1 G1 M1 P D1 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G1 R1 S

taaLam: Adi Composer: C.Rangiah Language:

pallavi

cintayAmi ratnAngIm cintitArthadAm sadAnandAm

anupallavi

shAntarasa shuddha shaSta susvarAm antima kaishikI niSAda sampUrNAm

caraNam mandahAsa paripUrNa vadanAm kundakudmala nibhE sAndra radanAm vanditAmara gaNa pada padma yugaLAm vandE sadA shrI ranganAthanutAm

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page