top of page

cAnduDanE puzhugu - Lyrics

cAnduDanE puzhugu


Aa:S R2 G3 P M2 P D2 S Av: S D2 P M2 P G3 R2 S

taaLam: rUpaka Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

cAnduDanE puzhugu. rAgA: yamunAkalyANi. rUpaka tALA. Arunagirinathar.

1: cAnduDanE puzhugu tOindazhagAr kuzhalai mOndu payOdara mataNaiyAga caraNam 2 shAindu pratApamuDan vAzhndadu rAga sukha kAntamoDUsi enamaDavAr pAl caraNam 3 kUrnda krpA manadu pOndunadAL kurugi OrnduNarA uNarvilaDi nAyEn caraNam 4 kUmbavizhkO kanaka bhUmpada kOdiliNai pUNDura vADu dinamuLadO tAn caraNam 5 pAndaLin mIdinidEnOngukaNE tuyil koL nINDiDu mAloDaiyanariyAdu caraNam 6 pAmburu vAnamuni vAmpuliyAna padan eindedir kANa naTamiDu pAdar caraNam 7 pUnduNar pAdimadi vEinda jaDA makuTamAngam kanakApuriyil amar vAzhvE caraNam 8 pUngamu kArvu sheriyum kanakApurishai shUzhum puliyUril urai perumALE

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page