top of page

bOdhakam taru - Lyrics

bOdhakam taru

raagam: kAmavardhani


Aa:S R1 G3 M2 P D1 N3 S Av: S N3 D1 P M2 G3 R1 S

taaLam: anga Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

bOdhakam taru. rAgA: kAmavardhani. anga tALA. Arunagirinathar.

1: bOdahkam tAru kOvE namO nama nIti tangiya dEvA namO nama bhUtalam tanai ALvAi namO nama paNi yAvum caraNam 2 pUNuginra pirAnE namO nama vEDar tan koDi mAlA namO nama bOdhavan pugazh sAmI namO nama aridAna caraNam 3 vEda mantra rUpA namO nama jnAna paNDita nAthA namO nama vIra kaNDaikoL tALA namO nama azhagAna caraNam 4 mEni tangiya vELE namO nama vAna paindoDi vAzhvE namO nama vIru koNDa vishAkA namO nama AruL tArAi caraNam 5 bAdhakam seri sUrAdi mALave kUrmai koNDayilAlE porADiye pAra aNDArgaL vAnoDu sEr trra aruLvOnE caraNam 6 pAdi candranE shUDum vENiyAr shUla shankaranAr gIta nAyakar pAratiN bhuyamE sEru jyOtiyar kayilAyar caraNam 7 Adi shankaranAr bhAgamAdumai kOla ambikai mAtA manOmaNi Ayi sundari tAyAna nAraNi abhirAmi caraNam 8 Aval koNDu virAlE sirADave kOmaLam pala shUzh koyil mIriya Avi nankuDi vAzhvAna dEvArgaL perumALE

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page