top of page

bhuvikkum pAdam - Lyrics

bhuvikkum pAdam

raagam: SaNmukhapriyA


Aa:S R2 G2 M2 P D1 N2 S Av: S N2 D1 P M2 G2 R2 S

taaLam: c/rUpaka Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

bhuvikkum pAdam. rAgA: SaNmukhapriyA. c/rUpaka tALA. Arunagirinathar.

1: bhuvikkun pAdam adai ninaibavarkkum kAla darisanai pulakkaN kUDum adu tanai ariyAdE caraNam 2 puraTTum pAda samayigaL nerikkaN pUdu paDirarai puzhukkaN pAvam adu koLal pizhaiyAdE caraNam 3 kavik-koNDAdu pugazhinai paDikkum pADu tiramili kaLaikkum pAva shuzhal paDum aDinAyEn caraNam 4 kalak-kuNDAgu bhuvi tanil enak-kuNDAgu paNiviDai kaNak-kuNDAdal tiruvuLam ariyAdO caraNam 5 shivattin sAmi mayil misai naDikkum sAmi emaduLe sirakkum sAmi svarUpam idu oLi kANa caraNam 6 shezhikkum sAmi piraviyai ozhikkum sAmi bhavam adai terikkum sAmi munivargaL iDamEvum caraNam 7 tavattin sAmi puri pizhai porukkum sAmi kuDinilai tarikkum sAmi asurargaL poDiyAgha caraNam 8 sadaikkum sAmi emai paNiviDikkum sAmi sharavaNa taghappan sAmi ena varu perumALE

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page