top of page

bhArata tAi tanda selvanE - Lyrics

bhArata tAi tanda selvanE

raagam: bhArati


Aa:S R2 G2 M1 P S Av: S P M1 G2 R2 S

taaLam: Adi Composer: K.Ramaraj Language:

pallavi

bhArata tAi tanda selvanE (engaL) bhArati enum sArva bhaumanE engaL

anupallavi

dhIramuDan bharata maindar viLangiDa vIra uNarvadanai vidaita vittaganE

caraNam pArOr pugazhndiDum pAvalanE (inda) pAril bharata annai uyarvadanai sIriya sentamizh kavi tanilE pEru vaghai kola seivadilE (madhyamakAla) unakku nigar nI enra nilai tanai inikkum tamizh isaiyil tanda mudalvanE

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page