top of page

bharata kalai bharata - Lyrics

bharata kalai bharata

raagam: shivaranjani


Aa:S R2 G2 P D2 S Av: S D2 P G2 R2 S

taaLam: Adi Composer: K.J.Govindarajan. Language:

pallavi

bahrata kalai bharata kalai pArppOr manam magizhum punita kalai

anupallavi

siranda kalai iLangO pugazhnda kalai silappadhikAramAi amainda kalai

caraNam mUvarum dEvarum magizhnda kalai mukkaNNan ADiyE tanda kalai bhava rAga tALamumAi amainda kalai pAvayAr AdavE miLirnda kalai

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page