top of page

bhaktOn kE bhagavAn - Lyrics

bhaktOn kE bhagavAn

raagam: ?

taaLam: Unknown Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

bhaktOn kE bhagavAn tumhI hO jIv rAshI kE prAN tumhI hO

caraNam atri anasUyA kE pyArE anaghaA kI AnkhOn kE tArE parashurAm kE banE sahArE sAdhu sant kI shAn tumhI hO caraNam 2 jIvan mukti kE hO dAtA viSNudatta kO mantra pradAtA kArtavIrya kE bhAgya vidhAtA saccidAnand var dAn tumhI hO

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page