top of page

bhaja mAnasa - Lyrics

bhaja mAnasa

raagam: kAntAmaNi


Aa:S R2 G3 M2 P D1 N1 S Av: S N1 D1 P M2 G3 R2 S

taaLam: Adi Composer: Ashok Madhav Language:

pallavi

bhaja mAnasa satatam gaNanAtham aja bhavAdi vandita dEvam

anupallavi

sujana mitram sukha sindhu sAram gaja vadanam gAndhAra lipta dEham

caraNam kAntAmaNi priyam kAruNya bharitam cintitArtha dAyakam cidAnandam danti varada shrI vighnaAajam shAnta svarUpam sura bharaNi nutam

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comentarios


bottom of page