top of page

bEkendare bAradu - Lyrics

bEkendare bAradu

raagam: not

taaLam: Unknown Composer: Kanaka Daasa Language:

pallavi

bEkendere bAradu ollenendare hOgadu Ekajuvu elO shrI hari karuNisadale ondAgadu

caraNam 1 sukhavAdaDe kANuta mukha kamalavu vikasitavAhudu shrI hari karuNadi duhkkavAdaDe dussthitiyaliralu ambakadali jala pOguvudEkO sukha duhkka diva rAtrita teravadarindali nara rangake bAhudu rAkSaNa mADuva kShi pItAmbara makara kuNDalEbharaNana nene manave caraNam 2 siri bandare sirigAnandava mADuvirEtake mana nirmaLadhvaniyeli daridhravu bandare dhAtugeTTu dEhAtura honduvirEtake duguDadi siri dAridryavu suratati gaDaruva teranendari- dadarindali mAnavarige bAhudu pariharisuva paramAmanendenisuva muravairiya biDaduru ele manave caraNam 3 jananavAdare hADi haraslEtake anugatiyenu hELidaraLaleke janana marNavadellarige gati bAhudu Eke janana maraNavanondu horage mADi para janadoLagirisuva sujanEsha munIshanendenisuva kAgeneleyAdi kEshavana anushrutiyenu biDadiru ele manave

5 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comentarios


bottom of page