top of page

bandhamu tolaga - Lyrics

bandhamu tolaga

raagam: kharaharapriyA


Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D2 P M1 G2 R2 S

taaLam: Adi Composer: A.S.Krishnamurti & Shanta Radhakrishnan Language:

pallavi