top of page

baluDaTavE sA daTavE - Lyrics

baluDaTavE sA daTavE

raagam: pADi


Aa:S R1 M1 P N3 S Av: S N3 P D1 P M1 R1 S

taaLam: Unknown Composer: Annamaacaarya Language:

pallavi

bAluDaTavE sA daTavE vIDu palladIDu gAka kOlumun dai tanamATalE geluva gobbana dagavu ceppInammA

caraNam 1 panula bEyala gUricInammA pAlu nEyi nAragincInammA pasibiDDa danTA neTTu nammavaccu bAlakriSNarAyani kosari kannulu gITInammA kongupa TToyyane tIsInamma yisumantalOne kannu moraginci yillillu dappaka tirigInammA caraNam 2 nIrATirEvula doncInammA nikki nikki tAne cUcInammA vErulEka yeTTu daggarudamu gOvindakrSNarAyani AraDitO noDiduDikInammA AsaluveTTUcu bOnIDammA vIriDimAyala nindarini dAnu venTa venTa nEla tippInammA caraNam 3 vonTine kAgiTa nincInammA voyyane kaLalu rEcInammA nanTuna mammella gUDe shrI venkaTanAtha krShNarAyaDu janTa valapulu callInammA calamuna dakkagone nOyammA banTugA nEli andari manninci pariNAmamunanunnADammA

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page