top of page

balarAmA ni perumaiyai - Lyrics

balarAmA ni perumaiyai

raagam: phalamanjari


Aa:S G2 M1 D2 S Av: S N2 D2 P M1 G2 M1 R2 S

taaLam: cApu Composer: Gnanaskandan. Language:

pallavi

balarAmA un perumaiyai pagaravE bhayam nIngum

anupallavi

pagai kauravar ATSi seida phalamAna astinApurattai paraparappAgavE azhitta pAngai ninaittAlE pOdum

caraNam balikon pralamban pOnra pala asurargaLai venra palappala viLaiYATTugaLai bAlan kaNNanODu seidAn bAlar periyOr ellOrum nin pala lIlaigaLaiyum kaLitta bhavap-perum kaDalai kaDakka seida paramanE (ciTTasvara) sa gA mA pa ma dhA nI sA* sa* gA* ma ri sa sa ni dha pa ma ga ri sa

4 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comentarios


bottom of page