top of page

bAgilanu teredu - Lyrics

bAgilanu teredu

raagam: AThANA


Aa:S R2 M1 P N3 S Av: S N3 D2 P M1 P G3 R2 S

taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language:

pallavi

bAgilanu teredu sEveyanu koDo hariye kUgidaru dhvani kELalillave narahariye

caraNam 1 parama padadoLage viSadharana talpadalli nI siri sahita kshIra vAridhiyoLiralu karirAja kaStadalli Adi mUlAyemdu kareyalAkshaNa bandu odhagideyO narahariye caraNam 2 kaDukOpadin kaLanu kaDgavane piDidu ninnodeyanelli hanendu nuDiye dhrDa bhakutiyalli shishuvu biDade ninnanu bhajise sadagaradi sthambadhindoDede narahariye caraNam 3 yama sutana rANigakshaya vasanavanitte samayadalli ajamiLana porede samayAsamayavunte bhakta vatsala ninnage kamalAkSa kAginele Adi kEshavane

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page