top of page

bAbA nin padamalar - Lyrics

bAbA nin padamalar

raagam: tODi


Aa:S R1 G2 M1 P D1 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S

taaLam: cApu Composer: K.S.Krishnamurti Language:

pallavi

bAbA nin padamalar nizhal taruvAi en bhava vinai kaLaindaruLvAi mahAsAyi

anupallavi

tApAdigaL tIrttu mana cancalap-pEi tanai mAittu kAvAi tiruvaruL mazhaiyena pozhindu karuNAnidhiyE kaDaikkaN tirandu

caraNam vAnavar dAnavar yAvarum sErnda Or jnAniyAi avatarittAi inda vaiyagattOr ellAm uidiDavE jnAna mArgam nIyE vaguttAi nAnirukka bhaymEn enavE sevi tAn inikka mozhindAi andat- tEninum inishol nambi vandEn endan cintaiyellAm niraindAi mahAsAyI

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page