top of page

ayyayyO nIvaNTi - Lyrics

ayyayyO nIvaNTi

raagam: mukhAri


Aa:S R2 M1 P N2 D2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S

taaLam: cApu Composer: Badraacala Raamadaas Language:

pallavi

ayyayyO nIvaNTi anyAya daivamu neyyada gAnanayya shrI rAmayya

anupallavi

iyyada nEnu kuyyADina palukavu ayyayyO Emandunayya rAmacandra

caraNam 1 entani vEDudu entani pADudu nentani dUruDu nEmi sEtu rAma suntainagAni nI antarangamadEmO vnta karugadu entO vEDinandulaina caraNam 2 sharaNanna janamula bira bira brOciti birudu galigina yaTTi doravanine nI marugu jOcinadu karamara jEyuTa paruvE karuDhimpa baruvE hari hari caraNam 3 kAmita mandAra kaluSa vidUra tAmasamElarA tALajAlanurA mOmu jUpa vADEmi svAmi bhadrAcala rAmadAsuni prEma rayamuna nelamu

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page