top of page

ayyArA ennai - Lyrics

ayyArA ennai


Aa:S G2 R2 G2 M1 P D2 P N2 S Av: S N2 D2 P M1 G2 R2 S

taaLam: rUpaka Composer: Anai Ayya. Language:

pallavi

ayyArA ennai Adari oyyArA tiruv-

anupallavi

ayyamenrOr tamakkaiyam vilakkiya vaiyam pugazh dharma samvardhanikkughanda

caraNam 1 vanjamaTra nenjaghattil vanduraiyum panca nadi appanE inda pAr magizh kanjak-malark-kaNNan sOdariyAna mukkanik-kazhaindavanE tanjamenrOr kalidunca viraTTiya taNDai shen shilambugaL konjum pAdanE pancarattu koDu nanjamudAyuNDa ranjitanE en sholvEn un caritaiyai caraNam 2 candiranum shiranda gangai tanai shiram tanil pantiyAic-cindiDAd-aNindu candanam nIrum pItAmbaram tOl paNI vindaiyO-Denbu shErndu kandan gaNapatit-tandaiyE undankaram tanirk-kanalODu uDukkum shUlamumEndum sondamAna deivam endanukku nI enranda rangamAna undanaip-paNindEn caraNam 3 cittashanai neTri vizhiyAl eritta siddhanE bhaktark-karuL tarum karttanE citta magizhndu tudittavarkku nitya siddhi tarum nityanE kuTramaTra veTri peTra tattuva mahattuvattil shuddhamAi vaLartta uttamiyAn umAdAsanaik-kAttiDum uttamanE bhakti bhaktiyAi vandittEn (alternate caraNa 3) cittajanai netTi vizhiyAl eritta siddhanE bhaktarkaruL tarum kartanE cittam vaittunnait-tudittappuruDarukku siddhi tarum nityanE kuTramaTra veTri peTra tattuvamAi kuTram vaittumetta shuddhamud?an vaLar uttamiyAl umAdAsanai kAttiDum uttamanE un cittam endan bhAggiyam ||

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comentarios


bottom of page