top of page

ayyArA ennai - Lyrics

ayyArA ennai

raagam: Anandabhairavi


20 naTabhairavi janya Aa:S G2 R2 G2 M1 P D2 P N2 S Av: S N2 D2 P M1 G2 R2 S

taaLam: rUpaka Composer: Anai Ayya Language:

pallavi