top of page

avA maruvinA - Lyrics

avA maruvinA

raagam: jOnpuri


Aa:S R2 M1 P D1 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S

taaLam: Anga Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

avA maruvinA vasudai kANu maDavArenum avAr kanalil vAzhvenru uNarAdE

caraNam 1 ArA nugAra vAdaiyuru tErai gati nADum arivAghiyuLa mAl koNDadanAlE caraNam 2 shivayavenum nAmam orukAlum ninaiyAda timirAkaranai vAvenraruLvAyE caraNam 3 tirOda malamArum aDiyArgaL arumAdhavar dhyAnamuru pAdam taruvAyE caraNam 4 uvAviniya kAnuvi nilAvum mayil vAhanam ulAsamudan Erum kazhalOnE caraNam 5 ulAvu daya bhAnu shatakOTi uruvAna oLivAghum mayil vElan kaiyilOnE caraNam 6 dvAdasha bhuyAcala shadAnana vArA shiva shiva sutA eyinar mAn anbuDaiyOnE caraNam 7 surAdhipati mAl ayanu mAloDu salAmiDu svAmimalai vAzhum perumALE

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page