top of page

Atma vidyA anugraha - Lyrics

Atma vidyA anugraha

raagam: bhairavi


Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S

taaLam: Adi Composer: A.S.Krishnamurti & Shanta Radhakrishnan Language:

pallavi