top of page

asurar guru vrSabha - Lyrics

asurar guru vrSabha

raagam: kIravANi


Aa:S R2 G2 M1 P D1 N3 S Av: S N3 D1 P M1 G2 R2 S

taaLam: t/maTya Composer: D.Pattammal Language:

pallavi

asurar guru vrSabha tulA rAsikk-adhipati shukranai dinamum tavarAdu paNindE AdaindiDuvAi arasa bhOgam

anupallavi

asuran mahAbaliyiDam hariyum mUnraDi nilam kETka taDutta samayam Or kaNNai izhanda shukra bhagavAnai

caraNam uNmai arindavar uDudashaiyil irubadu ANDu uLLavar kaLatra bhAvAdhipatiyAi sUryanukkum guruvirkkum virOdi veLLai mEniyan kirITam tarittu vENDum varangaLai aLittE nam vEdanaiyait-tIrttaruLum vIra jnAna paNDitan

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page