top of page

Ashai kUr - Lyrics

Ashai kUr


Aa:S R2 G3 P M2 P D2 S Av: S D2 P M2 P G3 R2 S

taaLam: Adi Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

Ashai kUr. rAgA: yamunAkalyANi. Adi tALA. Arunagirinathar.

1: Ashai kUr bhaktanEn manO padmamAna pU vaittu naDuvEyan caraNam 2 pAna nUliTTu nAvilE citramAghavE kaTTi oru jnAna caraNam 3 vAsam vIshi prakAshiyA nippa mAsilOr buddhi aLi pADa caraNam 4 mAtrukA puSpa mAlai kOla pravALa pAdattil aNivEnO caraNam 5 mUsu kAnattu mIdu vAzh mutta mUral vEDicci tanapAra caraNam 6 mUzhgu nIpap-pratApa mArbatta mUri vEzhattin mayil vAzhvE caraNam 7 vIsu mInap-payOdi vAi vitTTu vEga vEdittu varumAsUr caraNam 8 vIzham Odip-parArai nAghattu vIra vEl toTTa perumALE

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page