top of page

Arutti vAzhvoDu - Lyrics

Arutti vAzhvoDu

raagam: bilahAri


Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: anga Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

Arutti vAzhvodu tanagiya manaiviyum uravOrum aDutta pErgaLum idamuru magavodu vaLanAdum

caraNam 1 tAritta Urume yena mana ninaivadu ninaiyAd- undanaip-pArAviyum vazhipaDu tozhiladu tAruvAyE caraNam 2 eruttil Eriya iraiyavAr shevi puhga upadEsham isaitta nAvina idaNuru kuramaghaL irupAdam caraNam 3 piritta shEkhAra mahapati tAravAru deivayAnai patikkoLAr iru bhuya pazhaniyil urai perumALE

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page