top of page

Arumukham Arumukham - Lyrics

Arumukham Arumukham


Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S

taaLam: k/cApu Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

Arumukham Arumukham. rAgA: mOhana/nATakurinji. k/cApu tALA. Arunagirinathar.

1: Arumukham Arumugkham Arumukham Arumukham Arumukham Arumukham endru bhUti caraNam 2 AgamaNi mAdavargaL pAdamalar shUDum aDiyArgaL padamE tuNai adenru nALum caraNam 3 ErumAyil vAhana guhA shAravaNA enadu Isha ena mAnam unadu enrum Odum caraNam 4 EzhaigaL vyAkulam idEdena vinAvil unaiyEvar pugazhvAr mAraiyum en sholadO caraNam 5 nIrupau mAzhai poru mEniyava vEla aNi nIlamAyil vAhga umai tanda vELE caraNam 6 nIcar kaDamOdenadu tIvinaiyelAm aDiya nIDu tani vEl viDum aDangal vElA caraNam 7 shIri vAru mAravuNan AviyuNum Anaimukha dEvAr tuNai vAsikAri aNDa kUdam caraNam 8 sErum azhagAr pazhani vAzh kumAranE bhrama dEvAr varadA muruga tambirAnE

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page