top of page

aruL puriginrAn - Lyrics

aruL puriginrAn

raagam: nATa


Aa:S R3 G3 M1 P D3 N3 S Av: S N3 P M1 R3 S

taaLam: Adi Composer: Kamala Kothandaraman & Sulochana Rajendran. Language:

pallavi

aruL puriginrAn svAminAthan enrum tiruvEragam tanil kurunagai tavazha

anupallavi

iruL nIkki jnAna oLi ETri vaittu agam kuLiravE avan anbu mazhai pozhindu

caraNam paripUraNan avan sharavaNabhava enum maNi mantiram tanil oLirum SaDAnanan tatvOpadEsham seida shiva gurunthan kamalakaram tanil vEl Endiya kumaran

5 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page