top of page

aruL nI purindiDa vENDum - Lyrics

aruL nI purindiDa vENDum

raagam: husEni


Aa:S R2 G3 M1 P N3 D2 M1 P N3 S Av: S N3 S P D2 M1 P G3 R2 S

taaLam: rUpaka Composer: K.S.Krishnamurti Language:

pallavi

aruL nI purindiDa vENDum aru mAmukhanE guhanE yANDum

anupallavi

tirumAl maruganE vElA dEvi shankariyAL tiru bAlA

caraNam guruvE marai pugah vishAkA kumara SaNmukha guha vivEkA varam aruL vaLLik-kunjari mOhA vaLar tamizh yOgA mAmayil vAhA (madhyamakAala) unai ulaginil kaliyuganidhiyena mozhindiDum mozhi nijamenil tinai aLavenum ninad-aruLinait-tuNaiyena idu dadhi taruvAi edir varuvAi gati aruLvAi sumukha dEha surar adhipanE shObhita jnAna vinOdanE nAthanE

3 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page