top of page

arputa kATSi IdayyA - Lyrics

arputa kATSi IdayyA


Aa:S G3 M1 P S Av: S N2 D2 M1 G3 R2 S

taaLam: Adi Composer: DEshika Vinaayakam PiLLai Language:

pallavi

arputa kATSi IdayyA kaNNukku Anandam Anandam Anandam ayyA

caraNam 1 ponniram kANudE ayyA oLi pongu marakatam minnudE ayyA sennirk-kaniyO ayyA idu selvat-tiruvAzh arangamO ayyA caraNam 2 mEgham paDarudu pArAi adai vETTaiyADi shuDaroTTudu pArAi EkamayamAgavE tAn ulagu engum parandoLi vIsudu pArAi caraNam 3 shenkadir sheyyum vizhavil malart-tEnaiyum uNNAdalaiyudE vaNDu tangu kuLakkarait-tAra shuTrit-tannai marandu muzhanguvadE ayyA

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

תגובות


bottom of page