top of page

arivilAdavar - Lyrics

arivilAdavar

raagam: nATa


Aa:S R3 G3 M1 P D3 N3 S Av: S N3 P M1 R3 S

taaLam: nATa. Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

arivilAdavar. rAgA: nATa. angatALA. Arunagirinathar.

1: arivilAdavar hInar pEcciraNDu pagharu nAvinar lObhar tI guNangaL adhika bAdhakar mAdar mErk-kalangaL punaiyAdar caraNam 2 ashaDar bhUmisai vINarAip-pirandu tiriyu mAnuDar pEdai mArkkirangi azhiyumAlinar nIti nUrp-payangaL teriyAda caraNam 3 neriyilAdavar shUdinAl kavarndu poruL shei pUriyarmOhamAip- prapanca nilaiyil vIzh taru mUDhar pAr shiranda tamizh kUri caraNam 4 ninaivu pAzh paDa vADi nOkkizhandu varumaiyAghiya tIyin mEl kiDandu neLiyu nIL puzhu vAyinErkk-irangi aruLvAyE caraNam 5 nariyavAr kuzhal vAna nATTarambai maghaLir kAdalar tOLgaL vETTiNangi naghai koDEzhisai pADi mErp-polittu kali kUra caraNam 6 naDuvilAda krOdhamAit-taDitta taghuvar mAdar maNALar tOT- pirindu nashai porAdazhu dAhamAit-tazhungi iDar kUra caraNam 7 mariyumAzh kaDalUDu pOik-karandu kavaDu kOTiyin mElumAip- parandu vaLarumAviru kUradAit-taDitta vaDivElA caraNam 8 maruvu kALamughIlgaL kUTTezhundu matiyulAviya mADamErp- paDinda vayalgaL mEvu nel vAyil vITrirunda perumALE

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Commentaires


bottom of page