top of page

arivazhiya mayal - Lyrics

arivazhiya mayal

raagam: kAmbhOji


Aa:S R2 G3 M1 P D2 S Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S N3 P D2 S

taaLam: k/cApu Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

arivazhiya mayal. rAgA: kAmbhOji. k/cApu tALA. Arunagirinathar.

1: arivazhiya mayal peruga uraiyumara vizhi shuzhala analaviya malam ozhuga agalAdE caraNam 2 anaiyumanai arugilura veruviyazha uravumazha azhalinigar maraliyenai azhaiyAdE caraNam 3 seriyumiru vinai karaNa maruvu pulan ozhiyavuyar tiruvaDiyil aNuga varam aruLvAyE caraNam 4 shivanai nigar podiyavarai munivanaga magizha iru shevi kuLira iniya tamizh pagharvOnE caraNam 5 neri tavari alarimati naDuvan magha patimuLari nirudi nidhi patikariya vanamAli caraNam 6 nilavu marai avan ivargaL alaiya arasurimai puri nirutanura mara ayilai viduvOnE caraNam 7 mariparasu karamilagu paramanumai iruvizhiyum agizhamaDi misaivaLarum iLaiyOnE caraNam 8 madalai thavazhu dadhiyiDai varu taraLa maNipuLina maraiyavuyar karaiyil urai perumALE

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Commentaires


bottom of page