top of page

aRintavar yAruLar - Lyrics

aRintavar yAruLar

raagam: bilahari


29 dhIra shankarAbharaNam janya A: S R2 G3 P D2 S Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: Adi Composer: G.S. Raghuveeran Language: Tamil